مقاله سنگ شناسي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني ترشيري شمال و غرب بيرجند و شناسايي برونبوم هاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۲۱۳ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: سنگ شناسي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني ترشيري شمال و غرب بيرجند و شناسايي برونبوم هاي آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ هاي آتشفشاني
مقاله آهكي- قليايي
مقاله برونبوم
مقاله ترشيري
مقاله بيرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورمعافي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سبزه يي مسيب
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي عابديني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: امامي محمدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ هاي آتشفشاني ترشيري شمال و باختر بيرجند شامل داسيت، آندزيت، آندزيت بازالتي، تراكي آندزيتي و ريوليت بوده و به سري ماگماي آهكي- قليايي تعلق دارند. شواهد كاني شناسي، سنگ شناسي و ژئوشيميايي نشان مي دهد كه محل تشكيل اين سنگ ها با حاشيه فعال قاره اي مطابقت دارد. آندزيت ها و داسيت ها غالبا به صورت گنبدهاي آتشفشاني و يا به صورت دايكي، سنگ هاي قديم تر منطقه، شامل افيوليت ملانژ اواخر كرتاسه و فليش هاي اواخر كرتاسه و پالئوسن را قطع مي كند. يكي از بارزترين ويژگي هاي اين سنگ ها حضور برونبوم هاي متفاوت در آن هاست. اين برونيوم ها شامل انواع زينوليتي و انوليتي مي شوند. زينوليت ها شامل هورنفلس هاي پليتي، آمفيبوليتي و گنيس هاي توناليتي و اتوليت ها از نوع آندزيتي (ديوريتي) و داسيتي (توناليتي) مي شوند. زينوليت ها قطعات كنده شده از واحدهاي افيوليت ملانژ و فليشي كرتاسه است كه حين صعود ماگما به درون آن سقوط كرده و حداقل دستخوش دو نوع دگرگوني شده اند. دگرگوني اول از نوع گرما جنبشي بوده كه به جايگيري افيوليت ها بر پوسته قاره اي وابسته است. طي اين دگرگوني، واحدهاي فليشي به اسليت، فيليت و ميكائيست؛ واحدهاي بازيك مجموعه افيوليتي به آمفيبوليت و واحدهاي اسيدي آن به گنيس توناليتي تبديل شده است. دگرگوني دوم از نوع مجاورتي و ناشي از تاثير گرماي ماگماي مادر گدازه ها بر برونيوم ها بوده، به طوري كه آن ها را تا درجات متوسط و شديد دگرگون كرده است.