سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین یوسف زاده – دانشجوی دوره دکتری پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی دانشگاه
سیدمحمد پورمعافی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مسیب سبزه ئی – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
منصور وثوقی عابدینی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سنگ های آتشفشانی ترسیری منطقه بیرجند بصورت آذر آواری،گدازه ای و گنبدی رخنمون دارند بر اساس تقسیم بندی های ژئوشیمیایی، سنگ هایگدازه ای شامل ریولیت، داسیت، تراکی داسیت، آندزیت ،آندزیت بازالتی، تراکی آندزیت و تراکی آندزیت بازالتی می باشد. از این میان، سنگ های داسیتی و آندزیت داسیتی اکثر اوقاتب صورت گنبدهای ساب ولکانیک برونزد دارند. از نظر کانی شناسی و بافت دراین سنگ ها تنوع دیده میشود. سری ماگائی این سنگ ها کالکو آلکالن است .تمام قرائن کانی شناسی ، سنگ شناسی و ژئوشیمیایی حکایت ازمحیط حاشیه قاره ای فعال دارد. یکی از ویژگی های گنبدهای مذکور، وفور انکلاوهای با ترکیب متنوع در انهاست که اغلب از نوع غنی از امفیبول (دیوریتی یال متاگابروئی)، تونالیتی و غنی از بیوتیت بوده و م یتواند در تعیین منشا این ولکانیک ها و همچنین شناسایی پوسته زیرین منطقه مفید واقع شود.