سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسینعلی مختارپور –

چکیده:

پی سنگ البرز از نهشته های پره کامبرین تا تریاس میانی پوشیده شده است که مشخص کننده ی محیط حاشیه قاره ای و دریای کم عمق با نبود های مهم رسوبی است. دوره ی پرمین، حوزه البرز بخشی از حوضه تتیس قدیمی (پالئوتتیس) بوده و با روند امروزی شرقی – غربی گسترشداشته است. قدیمی ترین سنگهای یافت شده در دره ی پایینی هراز مربوط به سازندهای مختلف پرمین می می باشد . نهشته های پرمین در ناحیه آمل شامل ردیف هایی از سنگهای تخریبی : ماسه سنگ، کنگلومرا، شیل و لای سنگ و همچنین ردیف هایی از سنگهای کربناته است، سازندهای دورود، روته و نسن در دره ی پایینی هراز رخنمون دارد. توالی تخریبی که در این ناحیه مشاهده می شود متعلق به سازند دورود است و ۳۶۵ متر ضخامت دارد. مطالعات سنگ شناسی و ساختهای رسوبی در نهشته های اواری سازند دورود سه مجموعه ی رخساره ای شامل: مجموعه رخساره ای (A) متعلق به محیط رسوبی رودخانه های مآندری، مجموعه رخساره ای (B) متعلق به محیط رسوبی دلتایی، مجموعه رخساره ای (C) متعلق به محیط رسوبی ساحلی تشخیص داده شده اسا. سازند دورود در جنوب آمل تامین کننده ی بخشی از ماسه های مورد نیاز استان مازندران بوده و روزانه چند ده تن از نهشته های تخریبی سازند دورود به ذرات در ابعاد مختلف شن، ریگ، ماسه و … دانه سنجی می شود، شناخت ویژگی های این سنگهای تخریبی از جنبه نظری و عملی کاربرد داشته و در انتخاب سنگ شکن ها و دانه سنجی ذرات ماسه و … بسیار مهم تلقی می گردد.