سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن مؤید – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی
محمد ولی ولی زاده – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

سنگ های آتشفشانی و آتشفشانی آواری سازند کرج به سن ائوسن، گستره ی وسیعی از چهارگوش طارم را به خود اختصاص داده اند. لکه های پراکنده ای از سنگ های آتشفشانی الیگوسن با ترکیب تراکی بازالت تا تراکی آندزیت بازالتی و با دگرشیبی زاویه ای اندک نهشته های ائوسن را می پوشاند . مجموعه های فوق توسط توده های نفوذی باتولیتی اپی زون با رخنمون خطی مشخص با روند NW-SE، مورد تهاجم قرار گرفته اند. سنگ های آتشفشانی ائوسن عمدتاً دارای ترکیب بازالتی و آندزی بازالت بوده و توسط انواع مختلف توف ها و ایگنمبریت ها همراهی می شوند. توده های باتولیتی شمال ورقه که در عضو کردکند (ائوسن زیرین) جایگیری کرده اند، در اطراف خود زون های دگرسانی گرمابی وسیعی را ایجاد کرده اند ولی توده های بخش جنوبی ورقه در نهشته های بالایی سازند کرج (عضو آمند) جایگیری کرده و اغلب فاقد زون های دگرسانی گرمابی وسیع بوده و در همبری آنها، دگرگونی در حد رخساره آلبیت-اپیدوت هورنفلس مشاهده می شود. توده های نفوذی مورد مطالعه جزء انواع I حواشی فعال قاره ای و متعلق به تیپ هیبریدی کمان ماگمایی حاشیه فعال قاره ای (باربارین۱۹۹۰) هستند. سری ماگمایی سنگ های آتشفشانی و پلوتونیک محدوده مورد مطالعه کالکوآلکالن با پتاسیم بالا و شوشونیتی بوده و از عناصر کمیابی مانند Th, Sr, Ba, Rb و K غنی شده اند. ویژگی های بافتی و کانی شناسی آنها نشانگر حضور فاز بخاری غنی از H2O در ماگمای مولد آنها بوده است.