سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم السادات میرلوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه اصفهان
سیدمحسن طباطبایی منش – دکتری پترولوژی از دانشگاه مسکو، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
همایون صفایی – دکتری تکنونیک از دانشگاه شهید بهشتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در جنوب کاشان و شرق روستای قهرود، ولکانیک های سیلورین در تاقدیس جهق رخنمون دارند. در بررسی های سنگ شناسی، مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی سه دسته سنگ شناسی می شود که شامل الیوین بازالت، آندیت و تراکی آندزیت یا لاتیت است، این سنگ ها غالبا تحت تاثیر دگرسانی زیردریایی قرار گرفته و در رخساره شیست سبزدگرسان شده اند. بر اساس آنالیز شیمیایی، سنگ های مورد نظر در دیاگرام TAS در دو محدوده تراکی بازالت و تراکی آندزی بازالتقرار می گیرند. همچنین ترکیب آنها اکثرا الکالی بوده و در محیط تکتونیکی ریفت های درون قاره ای و بازالت های قلیایی درون صفحه ای جای می گیرند. حضور این ولکانیسم آلکالن می تواند بیانگر تاثیر فازهای کششی و وجود گسل های عمیق مربوط به آن زمان در این منطقه باشد.