سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید جمعی جیرنده –
زهرا اکبرزاده –

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در ۶۰ کیلومتری جنوب غرب قزوین قرار دارد از لحاظ جغرافیایی این ناحیه ادامه کوههای سلطانیه است و درشمال شرقی چهارگوش زمین شناسی ۱/۲۵۰۰۰۰ کبودرآهنگ واقع است. دراین تحقیق پتروگرافی ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی توالی فعالیتهای آتشفشانی و ساختمان زمین شناسی منطقه مورد مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. سنگهای پرکامبرین پسین تا ائوسن و تراسها و آبرفتهای کواتر نری دراین چهارگوش دیده می شوند.