سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

ابراهیم بشیری – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
ایرج نوربهشت – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمد علی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

آخرین مراحل دوره کوهزایی آلپ (فاز پاسادانین) در منطقه کاشان، منجر به تشکیل جوان ترین فعالیت آتشفشانی مربوط به زمان پلیو-کواترنر شده است که بیشترین حجم سنگ های آن در اطراف روستای کامو به چشم می خورد. این سنگ ها که متعلق به نوار آتشفشانی ایران مرکزی (کمربند ارومیه-دختر)است، عمدتاً به صورت گدازه های اسیدی (داسیت-آندزیت) بر روی سازند قرمز زیرین ریخته شد ه است. از دیدگاه اقتصادی، توده های نفوذی ژئوشیمیایی به عمل آمده از این سنگ ها به روش XRF، حاکی از ماهیت کالکوآلکالن آنهاست که دارای ترم های تفریق یافته می باشند.