مقاله سنگ نگاري و شيمي کاني ها در سنگ هاي آتشفشاني کوه گريز، جنوب خاوري اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: سنگ نگاري و شيمي کاني ها در سنگ هاي آتشفشاني کوه گريز، جنوب خاوري اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجموعه کانیایی نا متعادل
مقاله بافت غباری
مقاله منطقه بندی شیمیایی
مقاله اختلاط ماگمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نقره ييان موسي
جناب آقای / سرکار خانم: نوربهشت ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: داووديان دهكردي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ هاي آتشفشاني به سن ميوسن پاياني، پليوسن تا کواترنري در کوه گريز جنوب خاوري اصفهان برونزد دارند که بخشي از فعاليت ماگمايي کمربند اروميه- دختر در حاشيه ايران مرکزي هستند. ترکيب اصلي آنها شامل آندزيت بازالتي، آندزيت، داسيت، به شکل جريان گدازه و گنبد است که در اين ميان سنگ هاي اسيدي حجم بيشتري از رخنمون ها را بخود اختصاص داده اند. اين مجموعه يک سري کاکوآلکالن با پتاسيم متوسط تا بالادست که در نمودارهاي ژئوشيميايي قرابت ترکيبي از خود نشان مي دهند. در بخشي از گدازه هاي منطقه با ترکيب داسيت و آندزيت بافت ها و ترکيبات نامتعادلي به چشم مي خورد که حاکي از رخداد اختلاط ماگمايي در تشکيل آنهاست. پلاژيوکلاز فراوانترين کاني اين سنگ هاست که تغييرات ترکيبي زيادي از خود نشان مي دهد و داراي منطقه بندي شيميايي نوساني و معکوس و بافت غباري يا غربالي است. آمفيبول ها از نوع کلسيم دار هستند. آمفيبول و بيوتيت داراي حاشيه هاي واکنشي از کاني هاي تيره حاوي پيروکسن هستند که نشانه تبلور در شرايط عدم تعادل مي باشد. کلينوپيروکسن از نوع اوژيت و ترکيب اورتوپيروکسن ها از برنزيت تا هيپرستن تغيير مي کند. پيروکسن ها نيز گاهي داراي منطقه بندي معکوس مي باشد. درشت بلورهاي کوارتز، گردشده و يا داراي حاشيه واکنشي از اوژيت هستند. بطور کلي خصوصيات بافتي و شيمي کاني ها نشان مي دهد که تبلور در شرايط عدم تعادل شيميايي رخ داده که مي تواند ناشي از اختلاط ماگما با مذابي متفاوت باشد. کاني هاي حرارت پايين در اثر قرار گرفتن در مذاب جديد و پرحرارت دچار ذوب و رشد مجدد شده يا با مذاب واکنش داده اند. بر اساس شواهد سنگ نگاري و شيمي کاني اختلاط ماگمايي فرايندي موثر در تحول ماگمايي سنگ هاي آتشفشاني پليوکواترنري جنوب خاوري اصفهان مي باشد.