سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکان – کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه تهران
علی درویش زاده – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۳۵ کیلومتری جنوب غرب اردکان واقع شده که از نظر تقسیم بندی زون های ساختاری-رسوبی در زون آتشفشانی ارومیه-دختر و ایران مرکزی قرار دارد. توده های نفوذی با ترکیب گرانیت و گرانودیوریتی به سن الیگومیوسن در سنگ های آتشفشانی ائوسن نفوذ کرده و دارای بافت های کاتاکلاستیک، پرفیرویید، گرافیکی، میرمکیتی، پرتیتی و آنتی راپاکیوی است. وجود شواهد سنگ نگاشتی و ژئوشیمیایی، بیانگر فرآیند متاسوماتیسم قلیایی بر روی سنگ های گرانیتی منطقه است. سنگ های گرانیتی منطقه در شرایط فشار بخار آب ۵-۲ کیلوبار و در دمای حدود ۷۷۰ درجه سانتیگراد تشکیل شده اند. وجود بافت گرانوفیری، پرفیروییدی و دگرگونی همبری درجه ضعیف و همچنین نمودار تعیین عمق کوندی و ویژگی صحرایی، گویای نیمه عمیق بودن گرانیت هاست. به طور کلی، از نظر ژئوشیمیایی، این گرانیت ها ماهیت متا-پرآلومین دارد و از سری های ماگمایی کالکوآلکالن پتاسیم بالا بوده و از نظر خاستگاه تکتونوماگمایی از نوعI کردیلرایی و در زون فرورانش حاشیه فعال قاره ای پس از برخورد تشکیل شده اند.