سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محسن آروین – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه کرمان
مسعود راستین – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی (پترولوژی)

چکیده:

کمپلکس افیولیتی مختار آباد در زون مکران در ۲۱۰ کیلومتری جنوب شرق شهرستان کهنوج قرار دارد. سن این کمپلکس با توجه به شواهد چینه سازی و داده های پرتوسنجی کرتاسه بالایی تا پالئوسن زیرین است. کمپلکس مختار آباد عمدتاً شامل بخش آتشفشانی و نیمه عمیق یک توالی افیولیتی است و عمده ترین سنگ های آن شامل بازالت، دایک های دیابازی و کراتوفیری، پلاژیوگرانیت و به مقدار کمتر گابرو، آهک های پلاژیک، چرت و سنگ های آتشفشانی-رسوبی است. همبری بخش های مختلف این کمپلکس عمدتاً آذرین، زمینساختی و رسوبی است. مهم ترین دگرسانی منطقه کلریتی شدن و اسپیلیتی شدن و اورالیتی شدن است. همه ی این مجموعه تحت تاثیر دگرگونی دفنی در حد رخساره زئولیت تا شیست سبز قرار گرفته است.