مقاله سنگ هاي آپاتيت ايران در كشت زئوپونيك رز و بررسي امكان جايگزين كردن آنها با كودهاي فسفاته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: سنگ هاي آپاتيت ايران در كشت زئوپونيك رز و بررسي امكان جايگزين كردن آنها با كودهاي فسفاته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپاتيت
مقاله زئوپونيك
مقاله كلينوپتيلوليت
مقاله بستر كشت
مقاله محلول غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نادري روح انگيز
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري سرچشمه محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي امكان استفاده از سنگ هاي آپاتيت ايران در سيستم زئوپونيك و ارزشيابي اين مواد به عنوان جايگزيني براي كودهاي فسفاته در كشت رز گلخانه اي در طي سال هاي ۸۵-۱۳۸۴ و در گلخانه هاي گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج به مرحله اجرا گذاشته شده است. در اين تحقيق پنج بستر كشت شامل: M1 مخلوط وزني از %۸۹ خاك زراعي %۱۰+ كلينوپتيلوليت %۱+ آپاتيت منطقه جيرود.  M2مخلوط وزني از %۸۲ خاك زراعي %۱۵+ كلينوپتيلوليت %۳+ آپاتيت منطقه جيرود.M3  مخلوط وزني از %۸۹ خاك زراعي %۱۰+ كلينوپتيلوليت %۱+ آپاتيت منطقه موندون.M4  مخلوط وزني از %۸۲ خاك زراعي %۱۵+ كلينوپتيلوليت %۳+ آپاتيت منطقه موندون و M5 شامل خاك زراعي به تنهايي بود (شاهد). پنج محلول غذايي كه سه محلول بر پايه محلول كوئيك و لسن و دو محلول ديگر با غلظت كم در حدود غلظت عصاره خاك بر پايه پيشنهاد هلر، براي تغذيه گياهان بكار برده شد كه عنصر فسفر در اين محلول ها متغير بود. رقم رز در اين آزمايش Black Magic بود. نتايج تحقيق نشان داد با توجه به pH بسترها و محلول هاي غذايي و طول دوره كشت، جذب فسفر و ساير عناصر از خاك و بسترهايي كه ميزان سنگ آپاتيت كمتر داشته اند بيشتر و آسان تر صورت گرفته و رشد گياهان در اين بسترها بهتر بوده همچنين سنگ آپاتيت منطقه موندون نسبت به جيرود عملكرد بهتري داشته است.