مقاله سنگ چينه شناسي و زيست چينه شناسي سازند دليچاي (ژوراسيك مياني) در منطقه پرور، شمال سمنان، البرز مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: سنگ چينه شناسي و زيست چينه شناسي سازند دليچاي (ژوراسيك مياني) در منطقه پرور، شمال سمنان، البرز مركزي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ چينه شناسي
مقاله زيست چينه شناسي
مقاله سازند دليچاي
مقاله آمونيت
مقاله ژوراسيك مياني
مقاله پرور
مقاله البرز مركزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سيدامامي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند دليچاي و زياي آمونيتي آن در منطقه پرور (شمال سمنان) براي اولين بار بررسي شده است. در برش مربوطه سازند دليچاي با ستبراي به نسبت كم (۷۰ متر) از مارن، سنگ آهك مارني و سنگ آهك تشكيل شده است كه به ۵ بخش قابل تقسيم است. از انتهاي مارن هاي بخش ۴ و سنگ آهك مارني بخش ۵ تعداد ۴۰۷ عدد آمونيت به دست آمده كه وابسته به خانواده هايPhylloceratidae ،Lytoceratidae ،Oppeliidae ،Haploceratidae ،Sphaeroceratidae ،Parkinsoniidae ، Morphoceratidae and Perisphinctidae هستند. فسيل هاي يافت شده در محدوده زماني باژوسين پسين تا باتونين پسين قرار دارند. از بخش هاي جوان تر ژوراسيك مياني، آمونيت به دست نيامد. افزون بر آن در اين برش، بخش ۵، شامل آهك هاي گرهكي (ندولر) سرخ و سبز رنگ به سن انتهاي باژوسين پسين تا باتونين پسين به عنوان رديف فشرده Condensed strata) ) در نظر گرفته شد.