سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
نادر کهنسال قدیم وند – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
داود جهانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سازند مُولی به سن دونین پیشین تا میانی، در برخی از نواحی شمال غربی ایران برونزد دارد. این سازند، به طور عمده از سنگ های کربناتی تشکیل شده و به منظور تفکیک واحدهای سنگ شناختی، تعیین و رده بندی رخساره ها و تفسیر محیط های رسوبی، مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس این بررسی ها، سازنده مُولی از نگاه چینه شناسی سنگی به ۷ بخش تقسیم شده است. بر پایه بررسی های میکروسکپی، سنگ های سازنده مُلی در بر گیرندهُ سه گروه بزرگ رخساره های سیلیسی آواری، رخساره های مخلوط سیلیسی آواری – کربناتی و رخساره های کربناتی هستند.این رخساره ها در یک سکون نسبی زمینساختی و در آب های کم عمق حاشیه غیر فعال قارهٔ گندوانا ( محیط های پهنهٔ جذر و مدی تا قسمتهای کم عمق دریای باز) در اقیانوس پالئوتتیس نهشته شده اند.