مقاله سن سنجي زيرکن اورانيم سرب، سنگ نگاشتي و زمين شيمي توده هاي نفوذي کم عمق در جنوب باختري بيرجند (منطقه رچ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۷۱ تا ۴۸۲ منتشر شده است.
نام: سن سنجي زيرکن اورانيم سرب، سنگ نگاشتي و زمين شيمي توده هاي نفوذي کم عمق در جنوب باختري بيرجند (منطقه رچ)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن سنجي
مقاله زيرکن اورانيم سرب
مقاله آداکيت
مقاله توده هاي نفوذي کم عمق
مقاله افيوليت ملانژ
مقاله جنوب باختري بيرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرين كوب محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: چانگ سون لين
جناب آقای / سرکار خانم: خطيب محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده هاي نفوذي کم عمق منطقه رچ در جنوب باختري بيرجند به درون مجموعه افيوليت ملانژي کرتاسه فوقاني نفوذ کرده اند. اين سنگ ها که داراي بافت غالب پورفيري با زمينه اي ريزدانه اي اند، در گستره ديوريت و مونزونيت پورفيري قرار مي گيرند. فنوكريست ها حدود ۷۰ درصد سنگ را مي سازند و شامل پلاژيوكلاز و هورنبلند سبزند. پلاژيوكلازها از نوع آندزين، حاوي ماكل هاي آلبيتي، كارلسباد و داراي منطقه بندي مشخصي هستند که در بخش هاي مرکزي به کربنات کلسيم دگرسان شده اند. فنوکريست هاي هورنبلند به صورت موضعي به بيوتيت دگرسان شده اند و دگرساني پتاسيک ضعيفي را نشان مي دهند. ميانگين نسبت Ce/Yb در اين سنگ ها برابر ۲۵.۴۰ است و نشان دهنده وابستگي نمونه ها به يک کمان ماگمايي حاشيه قاره اي است. بي هنجاري منفي در عناصر با شدت ميدان بالا (HFSE) نظيرNb, P  و Ti که از ويژگي هاي ژئوشيميايي کمان هاي ماگمايي است نيز در اين سنگ ها مشاهده مي شود. بالا بودن نسبت هاي LREE/HREE، و Sr/Y با ميانگين ۳۸.۱۴، و مقدار  SiO2 همراه با نبود بي هنجاري فقدان آنومالي منفيEu  نشان مي دهند که اين سنگ ها شباهت زيادي به آداکيت هاي غني از سيليس دارند. افزايش نسبت Sr/Y ناشي از ذوب عميق و در گستره ناپايدار شدن پلاژيوکلاز و پايداري گارنت تعبير مي شود. اين ماگما مي تواند از يک خاستگاه اکلوژيتي يا گارنت آمفيبوليتي، حاصل از دگرگوني ورقه اقيانوسي فرورانده شده خاور ايران، سرچشمه گرفته باشد. سن اين رخداد ماگمايي به روش زير كن اورانيم سرب، ۰.۷±۳۹.۱ ميليون سال (اواخرائوسن) برآورد شده است.