سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک خردمند – کارشناس ارشد مدیریت اکتشاف شرکت ملی ن
محسن پورکرمانی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین – عضو هیأت علمی دان

چکیده:

ایران به دلیل شرایط خاص زمین شناسی، توپوگرافی و آب و هوایی از کشورهای مهم لغزش خیز است و سالانه خسارت قابل توجهی بر اثر بروز زمین لغزه گزارش می شود .
اثرات مخرب و جدی این پدیده مهم، در مناطق فعال تکتونیکی، لرزه خیز، سیل خیز و دارای سازندهای رسوبی – تبخیری حساس به فرسایش و دیگر سازندهای مستعد، به وضوح قابل مشاهده است . در مقاله حاضر، به بررسی خطر زمین لغزش و بهمن خیزی در ناحیه جنوب شرقی استان لرستان در محدوده کوه کی نور پرداخته و روشی جدید بر اساس مسائل زیست شناختی ( بیولوژیکی ) در تعیین سن رویداد این پدیده های مخرب ارائه می گردد