مقاله سن مسووليت کيفري کودک و عدالت حقوقي از نظر فقه و حقوق اسلامي(عنوان عربي: سن المسئولية الجزائية للصبيان و العدالة الحقوقية في الفقه و الحقوق الإسلامية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۷۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: سن مسووليت کيفري کودک و عدالت حقوقي از نظر فقه و حقوق اسلامي(عنوان عربي: سن المسئولية الجزائية للصبيان و العدالة الحقوقية في الفقه و الحقوق الإسلامية)
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک
مقاله بلوغ
مقاله رشد
مقاله سن مسووليت کيفري
مقاله عدالت حقوقي (كليدواژه عربي: الطفل
مقاله البلوغ
مقاله الوعي
مقاله سن الرشد
مقاله العداله القانونية)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راعي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوري تلوكي نادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي فروشاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: