مقاله سهم زبان فارسي در شكل گيري زبان و ادبيات اردو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: سهم زبان فارسي در شكل گيري زبان و ادبيات اردو
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان اردو
مقاله زبان فارسي
مقاله مشتركات شعر فارسي و اردو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيدي سكندرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش زبان شيرين فارسي در تامين رفاه اجتماعي و انسان دوستي، بر صاحب نظران پوشيده نيست. هرچند خاستگاه اين زبان و ادبيات غني اش، سرزمين هاي ايران، افغانستان كنوني و آسياي ميانه است، درخشش آن، نه تنها ايران و افغانستان بلكه شبه قاره پاكستان و هند و بنگلادش را نيز از فروغ مهرايين خود روشن مي نمايد و حتي در مواردي، به صورتي دلپذير و معنادار از بسياري از روابط سياسي و اجتماعي سبقت مي گيرد. موضوع مهاجرت و مسافرت شاعران و نويسندگان ايراني به شبه قاره، كه شاخه اي از روابط ادبي و فرهنگي دو سرزمين پاكستان و ايران به شمار مي آيد، درخور تحقيق و مطالعه جدي است. كشور پاكستان از حيث اقتدار، و هويت سياسي و فرهنگي خاص خود، تنها شصت سال عمر دارد؛ اما حوزه جغرافيايي اي كه امروز پاكستان ناميده مي شود، در تراوش ها و ازجمله ادب فارسي به ظرايف فرهنگي بسيار دست يافته است. سخنوران اين سرزمين همواره شعر فارسي را به عنوان يكي از برجسته ترين و گسترده ترين آثار فرهنگ بشري، ستوده اند. شعر پارسي در دو حوزه صورت و معنا ويژگي هايي خاص خود دارد كه آن را از شعر ديگر ملل متمايز مي نمايد. امروزه زبان هاي فارسي و اردو ازجمله نزديك ترين زبان هاي جهان به يكديگر به شمار مي روند. اردو از زبان هاي اريايي هند و انشعاب يافتند كه از سانسكريت مي باشد؛ ولي چون در محيط زبان فارسي باليده، به شدت تحت تاثير اين زبان قرار گرفته است. اين تاثير به ويژه در ادبيات اردو تا آن حد است كه شعر اردو را پرتوي از شعر فارسي شمرده اند. به گفته عبدالسلام ندوي، ادبيات اردو در زير بال شعر فارسي پرورش يافته، از اين مادرخوانده نظم و نثر، سبك و مضمون، بحر و وزن و قافيه و شكل را به ارث برده و مخصوصا الفاظ ان كاملا از فارسي نشات گرفته است. هدف ما از اين پژوهش، بازنمايي تاثير زبان و ادبيات فارسي بر زبان، ادب و درونمايه زبان اردو مي باشد و اطلاعات لازم براي نگارش مقاله با استفاده از شيوه تحليل محتواي اشعار شاعران برجسته اردو چون حفيظ، جوشن، يلدرم، ابوالكلام ازاد، نياز فتح پوري، مجنون گوركهپوري و مهد افادي، به منظور نشان دادن جلوه هاي تاثيرپذيري آنها از زبان و ادبيات فارسي به دست آمده است.