سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – کارشناس شرکت توزیع برق استان یزد

چکیده:

درصد تلفات نسبت به کل انرژی الکتریکی تولید شده کشور در سال حدود [۱] %۲۰/۸ ، و در پیک بار %۳۰ می باشد . ممکن است در نگاه اول به نظر آید که فقط برای ساعات محدود پیک بار حدود %۵۰ افزایش تلفات نسبت به میزان متوسط تلفات داریم و بنابراین ضرورتی برای بررسی مجزای این تلفات نمی باشد . در این مقاله با در نظر گرفتن ضریب بار های متداول (ًو غالبا نامناسب ) شبکه های برق رسانی کشور و نیز هزینه زیاد تولید در پیک بار ، نشان داده می شود که حدود %۴۴ تا %۶۸ ارزش ریالی انرژی الکتریکی تلف شده مربوط به ساعات پیک بار است . بنابراین می باید روش های خاص کاهش تلفات پیک بار را مورد توجه بیشتری قرار داد .