سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهنوش رفیع بخش – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
صدیقه دلدار – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

پتانسیل بین چشمه های کوارک – آنتی کوارک که در مدل ورتکسهای مرکزی پهن محاسبه می گردد، وابسته به شاری است که توسط ورتکس حمل می شود . با بکار بردن ورتکسهایی غیر کوانتیزه، تقعر موجود در پتانسیلها بطور کامل برطرف شده است و پتانسیل کولنی کاملا قابل مشاهده می باشد . به این ترتیب می توان از این مدل برای محاسبه پتانسیل بین کوارک – آنتی کوارک در تمامی فواصل استفاده کرد .