سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین راهداری – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله برای آموزش کارآفرینی سه رویکرد معرفی شد که این از آن جهت مهم است که هر کدام از این رویکردها ما را به تعریف خاصی از کارآفرینی و تربیت نوع خاصی از کارآفرین خواهد رساند.
رویکرد اول یا محصول مدار بیشتر شبیه سیستم سنتی آموزش است که هدفش یک دوره با کیفیت از نظر تدریس و تحصیل است که علیرغم بعضی مزایا به نظر نمی رسد که مناسب بحث کارآفرینی باشد. در رویکرد دوم یک مزیت مشتری مداری است ولی نگاه آن فقط تجاری است و خروجی آن نیز کارآفرینی تجاری است. اما رویکرد سوم یا اجتماعی راهی را برای ما باز می کند تا به مفهوم ارزش آفرینی در کارآفرینی برای حامعه چه کشور و چه جهان نزدیک شد.