مقاله سه سوسازي: راهبردي براي نوآوري در پژوهش هاي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي آموزشي از صفحه ۵۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: سه سوسازي: راهبردي براي نوآوري در پژوهش هاي آموزشي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سه سوسازي
مقاله روش شناسي
مقاله روش تحقيق کمي
مقاله روش تحقيق کيفي
مقاله روش تحقيق ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني بروجني سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصر احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سه سوسازي، راهبردي مناسب براي بهبود پژوهش و ارزشيابي است که ايده اوليه آن در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در اين رويکرد، تلفيقي از روش هاي مختلف کمي و کيفي در فرايند پژوهش به کار گرفته مي شوند. به بيان کامل تر، روش هاي گوناگوني براي گردآوري داده ها، ارزشيابي و داوري بر روي داده ها، و بازنمايي يافته ها استفاده مي شوند تا تبيين هايي منطقي و معتبرتر از پديده يا مساله پژوهشي به دست آيد. سه سوسازي از تبيين هاي ناقص، سطحي، و ساده انگارانه جلوگيري مي کند. چهار نوع شناخته شده آن عبارتند از: سه سوسازي داده ها، سه سوسازي محقق، سه سوسازي نظري، و سه سوسازي روش شناختي.
علاوه بر اين، نوع ديگري از سه سوسازي بر مبناي انديشه هاي آيزنر تبيين ميشود که «سه سوسازي در بازنمايي يافته ها» ناميده شده است.