مقاله سوء استفاده از انديشه مهدويت در جنبش روشنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: سوء استفاده از انديشه مهدويت در جنبش روشنيه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روشنيه
مقاله ميان بايزيد
مقاله انصاري
مقاله مهدويت
مقاله مسيحيت
مقاله روشنيان
مقاله اکبرشاه
مقاله مغول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنبش «روشنيه» به رهبري بايزيد انصاري در زمان اکبرشاه، يکي از شاهان تيموري و در منطقه اي پشتون نشين ميان کشورهاي افغانستان و پاکستان به وجود آمد. بايزيد فردي درس ناخوانده و کم سواد اما باهوش و زيرک بود و براي نجات قوم پشتون از سلطه شاهان تيموري و برانگيختن مردم براي ايستادن در برابر حکومت وقت، به ادعاهايي بزرگ  چون مهدويت، مسيح بودن و علم غيب پرداخت.
اين مقاله، به عوامل شکل گيري اين جنبش، پيروان برجسته آن و برخي از عقايد، باورها و کتاب هاي آنان مي پردازد.
منبع هاي موجود درباره اين جنبش، بسيار اندکند و از اين رو، پرداختن به گوشه و کنار آن دشوار است. اما اين نوشتار کوشيده است از آنها به نيکي بهره ببرد.