سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدیقه امیرعلی اکبری – کارشناس ارشد مامایی مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی

چکیده:

رفتار نادرست با کودکان همواره وجود داشته و کودکان در قرون متمادی مورد سوء رفتار قرار گرفته اند. درسال ۱۸۷۴ به دلیل شیوع رفتار نادرست با کودکان انجمن مبارزه با کودک آزاری در امریکا تاسیس شد. در دهه۱۹۴۰ دکتر جان کافی گزارشات متمادی در مورد سوء رفتار با کودکان و شکستگیهای جمجمه گزارش کرد و سپس دکتر هنری کمپ در سال ۱۹۶۲ اصطلاح سندرم بچه کتک خوردهBattered Child Syndrom را ابداع نموده و گستره مسئولیت پزشکی در قبال بدرفتاری با کودکان را وسعت بخشید. در طی ۲۹ سال بعد مسائل مربوط به بدرفتاری با کودکان بیشتر مطرح شده و مقالات زیادی در این زمینه ارائه گردید گزارشات کنگره های علمی در مورد سوءرفتار با کودک در سال ۱۹۷۳ منجربه تصویب قوانینی در موردیشگیری از سوءرفتار در سال ۱۹۷۴ گردید