مقاله سوئيچ RF-MEMS بيضوي در باند Ka با الگوي برشي جديد به منظور کاهش ولتاژ تحريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۲۰۵ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: سوئيچ RF-MEMS بيضوي در باند Ka با الگوي برشي جديد به منظور کاهش ولتاژ تحريک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار بيضي شکل
مقاله سوئيچ ميکرو الکترومکانيکي
مقاله ولتاژ تحريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان بخت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي نيستانك عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تندروآغميوني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي نيستانك مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک ساختار جديد بيضوي براي کاهش ولتاژ تحريک در سوئيچ هاي  MEMSمعرفي شده است که براي استفاده در باند Ka مناسب است. در ادامه براي اين سوئيچ  RFيک الگوي برش عرضي جديد پيشنهاد شده که قادر است ولتاژ تحريک را مجددا تا حدود %۲۱ نسبت به ساختار مشابه با پل مستطيلي کاهش دهد. ساير پارامترهاي سوئيچ نظير اتلاف بازگشتي، اتلاف افزوده، و تغيير شکل مکانيکي سوئيچ تحت ولتاژ الکتريکي نيز مورد ارزيابي قرار گرفته اند تا از مناسب بودن آنها اطمينان حاصل شود. اين نتايج با نتايج ارايه شده در ساير مقالات معتبر مورد مقايسه قرار گرفته و همچنين نشان داده شده که سوئيچ پيشنهادي براي کار در سيستم هاي پيچيده تر و در کنار ساير عناصر براي مقاصدي نظير تغييردهنده فاز و آرايه هاي فازي مناسب است.