سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عزالدین مهاجرانی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونیک مواد آ
اسماعیل حیدری – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونیک مواد آ
مهدی فخری – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونیک مواد آ
راضیه محزون – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونیک مواد آ

چکیده:

در این مقاله سوئیچینگ تمام اپتیکی بوسیله مو ج بر پلیمریِ پلی متیل متاکریلات (PMMA) آلاییده با رنگینه متیل رد (MR) مورد بررسی قرار گرفته است و برای مطالعه این اثر از باریکه لیزر آرگون با طول موج ۴۸۸ نانومتر بعنوان پمپ و باریکه لیزر هلیون – نئون با طول موج ۶۳۳ نانومتر بعنوان کاوشگر استفاده شده است و تغ ی یر قابل بازگشتی که در ویژگیهای اپتیکی، هندسی، مکانیکی و شیمیایی مولکولهای رنگینه در اثر تابش باریکه پمپ مشاهده شد را به فرآیند فوتوایزومریزاسیون رنگینه نسبت داده شد و همچنین عوامل موثر در مشخصات سوئیچینگ اپتیکی از جمله شدت و قطبش پمپ بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است.