سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی شریف مقدم – استادیار دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:

یادگیری مستقل و یا آموزش خود فراگیر برای کسانی که با نظام های یادگیری سنتی و روش های رودر رو موزش دیده اند بسیار نا آشناست. برای بسیاری از افراد و دست اندرکاران آموزش، بویژه برای انان که بیشتر بهروش های سنتی عادت دارندحضور استاد و معلم اصلی ترین شرط یادگیری است. بسیرای زا متفکران تعلیمتربیت معتقدند که نتیجه یادگیری، تغییر رفتار است که می تواند باهمکاری معلم، بدون معلم، درکلاس درس و یا هر جای دیگری ایجادشود. دانشگاه های باز، نیمه حضوری و یا آموزش راه دور و یا با هر نام دیگری ایجاد شود. دانشگاه های باز، نیمه حضوری و یا آموزش راه دور و یا با هر نام دیگر با تاکید بر این نظر به آموزش شکل گرفته و چندین سال است که ایگاه خود را در بین انشگاه های روزانه و سنتی کشورهای مختلف به عنوان روشی موفق برای آموزش پیدا کرده اند. بسیاری از دانشجویان و دانش پذیران این دانشگاه ها به خوبی آموخته اند که برای یادگیری می توان متکی به خود، منابع درسی و معلم (در صورت نیاز جهت رفع اشکال) بود. رشد فناوری اطلاعات و دسترسی آسان به رایانه ها برای آموزش های مستقل نیز تاثثر بسزایی داشته است. امروزه افراد زیادی فرایند یادگیری را به صورت مستقل و از طریق کار با رایانه ها و استفاده از شبکه های اطلاعاتی و بویژه اینترنت انجاممی دهند. وجود برنامه های مختلف رایانه ای یادگیری مستقل را تسریع نموده است. وجود دانشگاه های مجزای، آموزش مجازی و غیره نوعی از این استقلال و عدم وابستگی در یادگیری را به نمایش گذاشته است.
در این نوشته سعی شده تا نظریات مختلف یادگیری مستقل بررسی و تاثیر فناوری های جدید بر این نوع آموزش و همچنین افزایش سواد اطلاعاتی از راه مطالعه مستقل بررسی شود.نظام آموزش دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور) به عنوان تنها دانشگاه دارای این نظام آموزشی در کشور نیز بررسی و نقاط قوت و ضعف آن به بحث گذاشته خواهد شد.