سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رحمت الله فتاحی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هر پژوهش فرایند مشخصی را دنبال می کند . این فرایند شامل مجموعه مراحلی است که از یک نقطه آغاز و به یک نقطه مشخص منتهی می شود. مدلهای گوناگونی برای فرایند پژوهش وجود دارد، که کم و بیش با هم شباهت دارند. پیشرفت فرایند پژوهش و رسیدن به موفقیت مستلزم داشتن دانش و مهارت خاصی است. Hنچه که در تمام مراحل فرایند پژوهش دخیل است و اهمیت بسیار دارد شناسایی انواع نیازهای اطلاعاتی از سوی پژوهشگر، شناسایی انواع منابع اطلاعاتی مناسب، دسترسی مطلوب به این منابع، بهره گیری بهینه از آنها و نهایتا دانش گستری برای پیشبرد امر پژوهش می باشد. تسلط به سواد اطلاعاتی به معنای واقعی آن می تواند عوامل لازم برای توانمندسازی پژوهشگران و دسترسی به اطلاعات را در برنامه ریزی بهتر به منظور دنبال کردن فرایند پژوهش برای هر مرحله از کار به وجود اورد.
هدف این مقاله تحلیل مولفه های عوامل ارتقای کیفی پژوهش ها و انتشار نتایج آنها از طریق کاربرد مهارت های سواد اطلاعاتی است.
در این مقاله تاثیر عناصر و مولفه های مطرح در سواد اطلاعات در هر یک از مراحل فرایند تحقیق مورد تحلیل قرار می گیرد و نتایج آن به صورت مجموعه ای از رهنمودها مدون شده است. اصولا داشتن سواد اطلاعاتی مجب ایجاد انگیزه وجرات بیشتر برای پژوهش و نهایتا تولید بیشتر علم نیز می شود.