سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده عصار – دانشیار و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در حال حاضر دانشجویان در دریایی از اطلاعات الکترونیکی با کیفیت غوطه ورند، اما نمیدانند در چه نقطه ای باید به هدف خود دسترسی پیدا کنند . همه ساله هزاران دانشجوی جوان تشنه دانش وارد دانشگاه ها می شوند، اما ظرف مناسبی برای برداشتن از آن در دست ندارند. دانشجویان با پایگاه های الکترونیکی، فهرست های پویسته، وب سایتها ، چند رسانه ای ها و خلاصه اطلاعات، اطلاعات و اطلاعات محاصره اند، اما دانش چگونگی استفاده از آن را ندارند.
واژه یا عبارت سواد اطلاعاتی روی زبان همه نقش بسته است، در دانشگاه، در دانشکده درکتابخانه و دیگر جاهااما چگونه می شودبه دانشجویان تازه واردی که هر سال وارد دانشگاه می شوند نشان داد که چه وقت به اطلاعات نیاز دارند، کجا آن را بیابند؟ و چگونه آن را بازیابی می کنند، باید ارزیابی شود.
در اینمقاله سعی می شودسواد اطلاعاتی تعرف شود و استانداردهای آن نیز معرفی شود. اما هرگاه صحبت از سواد اطلاعاتی به میان می آید ابتدا باید جامعه اطلاعاتی را تعریف کرد. ویژگی های آن از جمله ویژگیهای فرهنگی را برشمرد و سپس به تعریف سواد اطلاعاتی پرداخت.