مقاله سوبژكتيويته آمريكايي هاي آفريقايي تبار در رمان محبوب اثر توني موريسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۲۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: سوبژكتيويته آمريكايي هاي آفريقايي تبار در رمان محبوب اثر توني موريسن
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عامليت
مقاله فرهنگ / منطقه مرزي
مقاله هويت مستيزو
مقاله گفتمان
مقاله سوبژكتيويته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش كوشيده ايم با انطباق نظريه هاي سوبژكتيويته بر رمان محبوب، اثر توني موريسون، به تعريفي از سوبژكتيويته آفريقايي هاي ساكن آمريكا دست بيابيم. از آنجايي كه موريسن در رمان محبوب، زندگي گروهي از برده هاي تازه آزاد شده را كه زنداني تلخ بردگي اند، به تصوير مي كشد، سوبژكتيويته اينان را مي توان در قالب رابطه استعمارگر و استعمارشده توصيف كرد. رفتارهاي غير انساني سفيدپوستان نيروي خودباوري و منيت را در بردگان مي كشد. با اين حال ايستادگي بردگان در برابر سازوكارها و گفتمان هاي مطيع كننده نظام برده داري نشان از خود آگاهي و عامليت آنهاست. در اين مقاله كوشيده ايم با بهره بري از نظريه هاي منتقدان پسا – استعمار مانند هومي بابا، فرانتز فانون و ادوارد سعيد و همچنين نظرات گلوريا انزالدوا، منتقد و فمينيست معاصر كه شرايطي استعمارگونه را تجربه كرده، به اين پرسش ها پاسخ دهيم كه چگونه بردگان قادر به حفظ احساس هويت و خودآگاهي در نظام برده داري اند و تا چه اندازه عامليت كارهايشان به خود آن ها باز مي گردد. در ادامه، سوبژكتيويته سياهان در دوران آزادي نيز بررسي شده است و اهميت حفظ روابط قومي و اتحاد بين سياهپوستان در رهايي از سوبژكتيويته كالا شده شكل گرفته در دوران بردگي و رشد سوبژكتيويته اي قدرتمند و پويا نشان داده شده است.