سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره حیدری – دانشجویدوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ت
علیرضا کیهانی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

بیودیزل ها سوختهای تجدید پذیری هستند که از روغنهای طبیعی بدست می آیند و از مخلوط کردن شیمیایی روغن های گیاهی با الکلهایی از قبیل متانول یا اتانول بدست می آیند توسعه بیودیزل ها درسالهای اخیر دراروپا و آمریکا بسیار وسیع بودهاست از دلایل آن می توان به : وابستگی کمتر به سایر کشورها درزمینهه نفت محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و کمک به کاهش گازهای گلخانه ای و کمک به کاهش الاینده های NOX,SOX,CO,HC سودزایی اقتصادی در زمینه تولید و صادرات بیودیزل ها اشاره کرد دراین مقاله انواع بیودیزل درکشورهای آمریکایی و کشورهای اروپایی و همینطور در ایران بررسی شده و ساخت بیودیزل هایی متناسب با اقلیم و شرایط کشت دانه های روغنی لازم برای استفاده درایران پیشنهاد شده است در ضمن مواد تشکیل دهنده بیوسوخت ها و میزان آلودگی انواع زیست سوخت ها درم قایسه با سوختهای فسیلی و اثرآن برمحیط زیست و چرخه حیات در طبیعت و ارزش اقتصادی این نوع سوخت برای تولید و استفاده و صادرات بررسی شده است همچنین بررسی تمام زمینه های آلاینده ها عناصر تشکیل دهنده تولید شونده و ویسکوزیته صورتگرفته است از نتایج بسیار مهم استفادها ز بیودیزل ها کاهش آلاینده های NOX,SOX و گازهای گلخانه ای می باشد ولی معایبی برای این سیستم ذکرمی شود از جمله روان نبودن این نوع سوخت در موتور درفصول سرد سال لزوم اختلاط این سوخت با سوختهای فسیلی که اگر بخواهیم از موتورها به همین شکلی که هستند استفاده کنیم می بایست سوخت بیورا با نسبتی مناسب با سوختهای دیزلی مخلوط کنیم.