سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نقی سعادتجو – مدیر واحد تحقیق و توسعه ، شرکت پاکسان

چکیده:

مقاله حاضر سورفکتانت های پتروشیمیایی از نظر ساختمان شیمیایی، خواص و کاربرد مرور گردیده اند LAB)آلکیل بنزن خطی) وLAS)آلکیل بنزن خطی سولفونات) بعنوان مهمترین و رایج ترین این مواد و فرآیندهایمربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. سورفکتانت های جدید بر پایه الکل بعنوان جایگزین مناسب برای LABبوده و در اینجا بانواع، خواص و کاربردهای آنها براساس فرآیندهای پایه-روغن و پایه-پتروشیمیایی اشاره و نهایتاً مقایسه آنها نیز گزارش گردیده است.