مقاله سوره شناسي مسبحات (عنوان عربي: المسبحات في منظار علم مقاصد السور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات قرآني (فدك، فصلنامه دين پژوهي و كتابشناسي قرآني) از صفحه ۲۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: سوره شناسي مسبحات (عنوان عربي: المسبحات في منظار علم مقاصد السور)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسبحات
مقاله رسالت
مقاله اصول دين (كليد واژه عربي: المسبحات
مقاله الرسالة
مقاله أصول الدين)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتصامي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آل رسول سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي از سوره هاي قرآن كريم داراي سرآغاز مشترك اند، به گونه اي كه با همان نام شناخته مي شوند. سور هفتگانه مسبحات، از اين جمله است. مساله اين تحقيق، يافتن مشترکات هفت سوره مسبحات، يعني سوره هاي اسراء، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلي است كه همه آنها با تسبيح آغاز شده اند. در اين نوشتار سعي شده است ضمن خوشه چيني از خرمن فضل و انديشه مفسران و صاحبنظران علوم قرآني، برخي مضامين مشترك موجود در اين سور مباركه نمايان شود. از جمله مضامين مشترك اصلي در اين هفت سوره، تسبيح، اسماءالحسني و رسالت است. از طرفي آيات سور مسبحات گوياي اصول پنجگانه دين است. اين آيات با تكيه بر پنج اصل توحيد، نبوت، عدل، امامت و معاد، فروع دين را نيز معرفي و وظايف اخلاقي شخص را نسبت به خدا، خود، افراد جامعه و خانواده اش بيان مي دارد.