سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب
سهیلا ابراهیمی – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تولید غلات در جهان بالغ بر دو میلیاد تن در سال بوده که حدود ۳۳ میلیون تن فقط نیتروژن از زمین برداشت می نمایند و در مقابل مقدار کاه و کلش تولیدی در حدود دو برابر رقم فوق یعنی چهار میلیاد تن برآورد می گردد. با علم به اینکه مقدار ماده غذایی بدون احتساب سیلیسیم به ازا هر تن دانه غلات حدود ۲۲/۵ کیلوگرم و یا به عبارت دیگر ۲/۲۵ درصد (۴۵ میلیون تن) عناصر غذایی را تشکیل می دهند.