سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – استادیار پژوهشیم رکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
ناصر اکبری – استادیار دانشکده کشاورزی لرستان
پیام پزشکپور – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
طهماسب حسین پور – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

سوزاندن کاه و کلش غلات روشی منسوخ در مدیریت بقایای گیاهی بهش مار می رود. زیرا با توجه به وسعت زیاد اراضی زیر کشت غلاتی همچون گندم و جو آلودگی محیط زیست بسیار شدید می باشد ضمن آنکه مواد آلی زیادی که در صورت برگرداندن بوسیله شخم موجب حاصلخیزی خاک می شود از دست می رود.