سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داریوش سالاری – دانشکده تبریز ، دانشکده شیمی ، گروه شیمی کاربردی ، آزمایشگاه تکنولوژی
فردین سیدنجفی – مجتمع پتروشیمی تبریز، واحد تحقیق و توسعه، تبریز، ایران.
ابراهیم اسکندری – مجتمع پتروشیمی ارومیه، واحد خدمات فنی، ارومیه، ایران.
کبری رستمی زاده –

چکیده:

ترکیبات سولفورداریکی از آلوده کننده های مواد نفتی به شمار می روند. از این رو حذف ترکیبات سولفوردار از مواد نفتی در صنایع نفتی مثل پالایشگاه ها و پتروشیمی از اهمیت خاصی برخوردار است. بمنظور سولفورزدایی کامل مواد نفتی روش مرسوم هیدرودسولفوراسیون کاتالیستی بعلت شرایط سخت انجام آن و نیز عدم کارایی موثر آن در حذف ترکیبات سولفوردار سخت بویژه در مورد پسمانده های نفتی روش مناسبی بنظر نمی رسد. در این مقاله حذف ترکیبات سولفوردار fuel oil که یکی از پسمانده های پتروشیمی تبریز می باشد بروش سولفورزدایی اکسایشی مورد توجه قرار گرفته است. طی این روش ترکیبات سولفوردار با استفاده از پراکسی استیک اسید که بصورت در محل از واکنش پراکسید هیدروژن و استیک اسید تهیه می شود اکسیدشده و ترکیبات سولفوردار اکسید شده به روش تقطیر در حضور آب از fuel oil جدا می شود. با بکارگیری این روش مشخص شده است مقدار سولفور fuel oil از ppm280 به کمتر از ppm20 کاهش یافته است. روش فوق در شرایط دما و فشار محیطی و در مدت زمان کمتر از ۵ دقیقه انجام شده و موارد بکار رفته در آن ارزان، قابل دسترس و میزان مصرف آنها نیز کم می باشد. از نظر فرایندی نیز روش بکار رفته بسیار ساده و فاقد هرگونه تجهیزات پیشرفته می باشد. با بررسی ویژگیهای fuel oil سولفورزدائی شده نیز مشخص شده است که روش بکار رفته تاثیر منفی محسوسی روی ویژگیهای fuel oil مثل گستره تقطیر و ترکیب مواد هیدروکربنی نداشته و از نظر خواص ظاهری مثل رنگ و بو نیز بهبود قابل توجهی می دهد.