سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی هادوی – مرکز تحقیقات گروه صنایع تسلیحاتی – سازمان صنایع دفاع
برایان گلیسون – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه NSW – استرالیا
دیوید یانگ – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه NSW – استرالیا

چکیده:

افزایش سیلیسم به آهن و آلیاژهای آهنی موجب بهبود مقاومت به سولفیداسیون آنها میگردد. اما با توجه به اینکه افزایش سیلیسم موجب افزایش سختی و همچنین تردی و در نتیجه کاهش شکل پذیری فولاد می گرد،توجه کمتری به مطالعه رفتار اکسیداسیون و سولفیداسیون آلیاژهای سیلسیم بالا و همچنین سیلیسیدهای آهن معطوف شده است. با استفاده های جدید صنعتی از ترکیبات بین فلزی و همچنین پوشش های سیلیسیدی ، لزوم مطالعه چگونگی مقاومت به خوردگی آنها در محیط های خورنده احساس می شود. در این مقاله، رفتار سیلیسید های آهن FeSi, FeSi در محیط H2/H2S با فشار جزئی سولفور ۱۰ به توان ۷- اتمسفر و دمای ۴۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد مورد مطالعهقرار گرفته است. با تشکیل یک لایه نسبتا ضخیم اکسید سیلیسیم (SiO2) در حین سولفیداسیون FeSi،واکنش خوردگی در مراحل اولیه بسیارکند می شود و درنتیجه این ترکیب بین فلزی مقاومت بسیار خوبی نسبت به سولفیداسیون از خود نشان میدهد. با استناد به مورفولوژی سیلیسیدهای سولفید شده و نتایج حاصله از EPMA , XRD مقاومت به خوردگی FeSi , Fe3Si مورد بحث قرارگرفته است.