سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید رضا جاهد مطلق – استاد یار
مهدی حمزه ای – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

ابتدا منحنی های جابجایی، سرعت و شتاب تایپت زمان استفاده از بادمک مماسی و محدب رسم شده،سپس طرح بادامک هارمونیک که باعث الف :کاهش % ٣٦ شتاب و ماکزیمم بارهای اینرسی سوپاپ، ب : افزایش % ٦ سرعت گاز ورودی به سیلندر، ج : بهبود راندمان حجمی، د: کارکرد بی صداتر مجموعه و کاهش ضربه و لرزش فنر می شود، ارائه گردیده و شکل این بادامک متناسب با خودرو پیکان ١٦٠٠ بدست می آید . سپس با بررسی پدیده لرزش فنر، به منظور از میان برداشتن عا مل اصلیلرزش فنر و جلوگیری از رها شدن سوپاپ در سیلندر و خسارات شدید وارده به موتور، طرح دوتائی کردن فنر سوپاپ ارائه می گردد . پس از بدست آوردن کلیه پارامترهای فنر، با توجه به اینکه نیروهای وارد بر فنر سیکلی و دوره ای می باشد، پدیده خستگی در فنرها مورد بررسی قرار می گیرد و فرکانس طبیعی فنرها نیز برای جلوگیری از پدیده تشدید محاسبه می گردد. در انتها طرح اسبک بی صدا برای کاهش صدای کاری اسبک وکاهش تعداد تنظیمات لازم برای لقی اسبک و نیز طرح دستگاه چرخش سوپاپ به منظور افزایش عمر سوپاپ و جلو گیری از خال جوش روی سوپاپ ارائه می گردد.