سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام عبداله زاده – مرکز تحقیقات صنایع غذایی و بیوتکنولوژ یساختمان مهندسی شیم یدانشگاه
فرزانه وهاب زاده – مرکز تحقیقات صنایع غذایی و بیوتکنولوژ یساختمان مهندسی شیم یدانشگاه

چکیده:

در تحقیق حاضر ، فرآیند استری شدن نشاسته ذرت با توجه به متغیر عملیاتی PH مخلوط واکنش مورد مطالعه قرار گرفته است ( PH: 7,8,9 ) . همچنین تاثیر این متغیر بر دو مشخصه فیزیکو شیمیایی نشاسته، ظرفیت تورم وشفافیت خمیر بررسی شده است . در این فرآیند استری شدن نشاسته ، درجه جانشینی گروهای هیدروکسیل ( DS )‌ با افزایش PH واکنشی از ۷ به ۸ به حد ۷% از مقدار ۰٫۰۲۳۸ تا ۰٫۰۲۵ افزایش یافته و با افزایش PH از ۸ به ۹ تا ۰٫۰۲۱۴ کاهش می یابد.