مقاله سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، راهبرد اجراي شيوه هاي نوين تامين مالي تعاونيها در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، راهبرد اجراي شيوه هاي نوين تامين مالي تعاونيها در ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
مقاله تعاون
مقاله ابزارهاي نوين تامين مالي
مقاله مدلهاي سازماني تعاونيها
مقاله راهبردهاي تامين مالي تعاونيها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدشمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: سوري اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتـار حاضر حاصل يک پژوهش ميداني است که در سال ۱۳۸۷ با هدف بررسي زمينه هاي به کارگيري مدلهاي سازماني و راهبردهاي نوين تامين مالي در تعاونيهاي ايران انجام شده است. بدين منظور ديدگاه هاي ۳۱ نفر از خبرگان بخش تعاون ارزيابي شد. نتايج اين مطالعه نشان داد با ابلاغ سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، تغييرات بنيادي در مدل  سازماني تعاوني  و راهبرد تامين مالي تعاونيها صورت گرفته و بسياري از محدوديتهاي قانوني در تامين مالي تعاونيها برداشته شده و تعاونيها مجاز به حضور در تمامي عرصه ها از جمله بانکداري بيمه شده اند. در اين راستا سعي شده است چارچوب مدلهاي سنتي در حوزه تامين مالي داخلي و خارجي تعاونيها شکسته و ابزارهاي نوين جايگزين آن شود به طوري که چارچوب مدل سازماني تعاونيها در ايران از مدل سنتي به سمت مدل تعاونيهاي سهامي – سرمايه گذار – که هم اکنون در کشورهايي با بنيانهاي نظري و عملي قوي در حوزه تعاون به کار برده مي شود – تبديل شده و راهبرد تامين مالي تعاونيها نيز از تامين مالي سنتي به سمت تامين مالي حمايتي و به خصوص تامين مالي مستقيم گرايش پيدا کرده است. ارزيابي ديدگاه هاي خبرگان همچنين نشان داد که مدل سازماني تعاوني سنتي در تامين مالي تعاونيها در ايران موثر نبوده و ساير مدلهاي سازماني و به خصوص مدل سازماني تبديل شدن به شرکت سرمايه محور بسيار موثر بوده اند. در خصوص راهبرد هاي تامين مالي نيز به جز روشهاي بدهي فرعي در راهبرد تامين مالي سنتي، ذخيره سرمايه در واحد در راهبرد تامين مالي حمايتي و دريافت وثيقه از اعضا در راهبرد تامين مالي مستقيم، ساير روشهاي اين راهبردها موثر بوده اند.