مقاله سياست اجتماعي در عصر نخست غزنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در تاريخ از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: سياست اجتماعي در عصر نخست غزنوي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقات اجتماعي
مقاله سياست اجتماعي
مقاله محمود غزنوي
مقاله مسعود غزنوي
مقاله پيامدها و نتايج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي صفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکومت و سياست در ايران عصر غزنوي همچون دوره هاي قبلي تاريخ ايران با خودکامگي پيوند خورده است. در ديدگاه سلاطين غزنوي حکومت حق الهي آنان بود. به همين دليل در مقابل مردم که آنان را رعاياي خود مي پنداشتند، پاسخگو نبودند. آنان در واقع مردم را در حکم مايملک و دارايي خود به شمار مي آوردند و بر اين مبنا سياست اجتماعي خود را تنظيم مي کردند. بر اين اساس سلاطين غزنوي براي مردم حرمت و حقوقي قائل نبودند و مردم را ابزاري جهت پيشبرد اهداف حکومتي خود مي دانستند. اينان هر گونه واکنش و اعتراضي را از جانب مردم بر نمي تابيدند و وظيفه مردم به عنوان رعاياي حکومت، اطاعت، توليد و پرداخت ماليات به حکومت بوده است. با در پيش گرفتن اين سياست حکومتي و اجتماعي بود که شايد غزنويان آغازگران و پديد آورندگان روش هاي استبدادي و خودکامگي در ايران بعد از اسلام به شمار مي روند.