مقاله سياست امنيتي جمهوري اسلامي ايران در قفقاز جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۲۰۸ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: سياست امنيتي جمهوري اسلامي ايران در قفقاز جنوبي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله همکاري
مقاله امنيت انرژي
مقاله ژئوپليتيک
مقاله وابستگي متقابل
مقاله قفقاز
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني فيروزآبادي سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قفقاز جنوبي به عنوان يک منطقه استراتژيک همسايه اهميت و اولويت بالايي در سياست امنيتي جمهوري اسلامي ايران دارد. ايران به عنوان يک قدرت منطقه اي با نفوذ، منافع و اهداف مشخص و معيني را در اين منطقه ژئواستراتژيک پيگيري مي کند. اين مقاله سياست امنيتي ايران در منطقه قفقاز را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. استدلال خواهد شد که برخلاف ديدگاه غالب در غرب، سياست امنيتي ايران بر منافع اقتصادي و امنيتي مبتني بر الزامات ژئوپليتيک استوار است تا آرمانها و ارزش هاي ايدئولوژيک. مهمترين منافع و اهداف امنيتي ايران در قفقاز، حفظ امنيت مرزها و تماميت ارضي، حاکميت و وحدت ملي، تأمين امنيت انرژي و توسعه اقتصادي پايدار مي باشد.
ايران براي تامين و تضمين اين اهداف و منافع، استراتژي امنيتي چند بعدي و چند وجهي را اتخاذ و اعمال کرده است. ابعاد و وجوه راهبرد امنيتي ايران در قفقاز عبارتند از: همکاري و همگرايي کارکردي – اقتصادي؛ ميانجي گري و مديريت بحران؛ موازنه سازي و امنيت همکاري جويانه. امنيت همکاري جويانه مفهوم غالب در راهبرد امنيتي ايران است. امنيت همکاري جويانه به معناي مجموعه اي از کنش ها و اقدامات جمعي و مشارکتي کشورهاي منطقه براي مديريت بحران و حل و فصل دسته جمعي مناقشه توسط کليه کشورهاي منطقه مي باشد. اما، امنيت همکاري جويانه در قفقاز با موانع و مشکلاتي روبروست که مهمترين آنها از اين قرار است: اختلافات سياسي و ايدئولوژيک و نظامهاي سياسي مختلف در منطقه، اختلافات و رقابت کشورهاي منطقه اي با بازيگران فرامنطقه اي؛ توزيع نابرابر قدرت در سطح منطقه و عدم توازن بين کشورهاي مختلف؛ عدم اعتماد و اطمينان کشورها نسبت به يکديگر، رقابت قدرتهاي فرامنطقه اي بر سر منابع و انتقال انرژي؛ وابستگي امنيتي کشورهاي منطقه به بازيگران فرامنطقه اي، بلوکهاي متعارض قدرت و اتحادهاي نظامي متضاد.