مقاله سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روابط خارجي از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کتاب سياست خارجي جمهوري اسلاي ايران، نويسنده دسته بندي سه گانه اي را در مورد ادبيات موجود درباره سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مطرح مي کند که شامل کتاب ها و مقالات نويسندگان خارجي با تاکيد بيشتر بر ايدئولوژي، بررسي هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از منظر انقلابي و اسلامي و سرانجام؛ تبيين هاي روشمند، علمي و بي طرف در اين حوزه است.