مقاله سياست خارجي دولت دوم جورج واکر بوش در قبال ايران: سياست سد نفوذ (۸-۲۰۰۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۸۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: سياست خارجي دولت دوم جورج واکر بوش در قبال ايران: سياست سد نفوذ (۸-۲۰۰۴)
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست خارجي آمريکا
مقاله جمهوري اسلامي ايران
مقاله سياست سد نفوذ
مقاله خاورميانه
مقاله کابينه بوش
مقاله سياست دموکراسي سازي
مقاله تحريم
مقاله اقدام نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غراياق زندي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوره دوم سياست خارجي بوش (۸-۲۰۰۴)، به نسبت دوره اول، در قبال جمهوري اسلامي ايران، تغيير از يکجانبه گرايي و حمله پيش دستانه به شيوه سنتي سياست خارجي اين کشور در قبال ايران و سياست زمان جنگ سرد در قبال اتحاد جماهير شوروي را نشان مي دهد. اين سياست که به سد نفوذ معروف است، به واسطه ناکامي هاي کابينه بوش در مديريت پس از جنگ يا مديريت دوره صلح، پس از جنگ در افغانستان و عراق اتخاذ شده است. اين مقاله، ضمن بررسي اين سياست، امکان توضيح دهندگي آن را در قبال تحولات مختلف سياست خارجي آمريکا در قبال ايران، در دوره مورد نظر را نشان مي دهد و بر اين اساس، سعي دارد الگوي کلي سياست آمريکا را در قالب چهار سياست به کارگيري، دموکراسي سازي، تحريم و انزواي ايران و اقدام نظامي، طرح و مورد بررسي قرار دهد.