مقاله سياست خارجي و آينده نفت و گاز کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: سياست خارجي و آينده نفت و گاز کشور
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي
مقاله سياست خارجي
مقاله نفت
مقاله گاز
مقاله تعامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات عرصه بين الملل، امروزه پيوند ميان سياست خارجي و اقتصاد را امري اجتناب ناپذير ساخته است؛ به طوري که داشتن اقتصادي پويا و جهاني بدون اعمال سياست خارجي فعال، تعاملي و اثرگذار، امري محال است. در اين ميان، بحث انرژي به عنوان يکي از مهم ترين مؤلفه هاي اقتصاد جهاني، داراي جايگاه خاصي است، به ويژه براي ايران که ضمن داشتن سابقه پر فراز و نشيب در رابطه نفت و سياست، يکي از توليدکنندگان اصلي نفت و گاز جهان نيز به شمار مي رود. ازاين رو، اين نوشتار ضمن بررسي رويکردهاي مختلف در عرصه انرژي (شامل ديدگاه هاي ابزاري، مصرفي، امنيتي و توسعه اي) و مطالعه جايگاه نفت در حوزه سياست خارجي، به برخي نکات کليدي در پيوند نفت و سياست خارجي مي پردازد و بر نقش تعيين کننده دستگاه سياست خارجي کشور در حفظ ظرفيت هاي انرژي براي بهبود شرايط اقتصادي ايران از طريق تقويت تعاملات بين المللي تاکيد مي کند.