مقاله سياست مدن از ديد سعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: سياست مدن از ديد سعدي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعدي
مقاله پادشاه
مقاله رعيت
مقاله سپاهي
مقاله جنگ
مقاله صلح
مقاله استبداد
مقاله عدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثروت منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سعدي در ادب پارسي به افصح المتکلمين معروف شده است و اين لقب نشانه آن است که در طول زمان، شاعر را به فصاحت و شيوايي سخن سرايي شناخته اند. حال آن که سعدي در ضمن فصاحت بيان، افکار بلند و نظريات عالي در شيوه حکومت، اخلاق شخصي و اجتماعي دارد که جا داشت همچون برخي از شاعران ادب پارسي به صفت حکيم، مصدر مي شد. اين نوشته سعي دارد انديشه شاعر را در سياست مدن بررسي کند.