مقاله سياست مديريتي و ويژگي مديران در نهج البلاغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: سياست مديريتي و ويژگي مديران در نهج البلاغه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت
مقاله مدير
مقاله ويژگي
مقاله نهج البلاغه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربي پور محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي وند منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي مقاله حاضر بررسي سياست مديريت و ويژگي مديران در اسلام است مساله مديريت و رهبري مديران از ديدگاه منابع معتبر اسلامي و آموزه هاي ديني، شرايط و اصولي دارد که مديران را در امر مديريت براي رسيدن به اهداف مديريتي سازمان ها ياري مي کند، در اين ميان نهج البلاغه که از متون معتبر اسلامي در زمينه هاي مختلف، اخلاقي، اجتماعي، سياسي و … مي باشد به شناسايي شيوه هاي مديريتي مديران در سطوح مختلف جامه مي پردازد؛ اين مقاله که متاثر از ديدگاه امير مومنان علي (ع) در مورد مديريت مي باشد به بررسي صفات مديران و تعامل آنها با مردم و همکاران پرداخته و مهمترين ويژگي مديريتي از جمله تقوي، عدالت اجتماعي، وفاداري، سعه صدر، شايستگي مديريتي و … را از ديدگاه نهج البلاغه بيان مي دارد.