مقاله سياست مذهبي خوارزمشاهيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: سياست مذهبي خوارزمشاهيان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوارزم
مقاله خوارزمشاهيان
مقاله عباسيان
مقاله معتزله
مقاله علويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باوفادليوند ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکومت خوارزمشاهيان (۴۹۱- ۶۱۸ ق) از جمله دولت هاي ترک تبار بود که در دوران ضعف و تجزيه حکومت سلاجقه، در خوارزم شکل گرفت. اين سلسله، نظر به اتخاذ  سياست حمايت از معتزله وشيعه، فرصت تاريخي و بستر مناسبي براي مکتب اعتزال و علويان در خوارزم خاصه براي نفوذ آنان در ساختار قدرت و مناصب اداري و تشکيلات ديواني فراهم کرد. در اين مقاله کوشش شده، مقاصد سياسي دولت خوارزم شاهيان بازبيني شود تا بر مبناي آن نقش سلاطين خوارزمشاهي در ايجاد زمينه هاي لازم براي رشد جريان هاي فکري و عنايت ويژه آنان به عقايد معتزله و حمايت از علويان و شيعيان در برابر عباسيان در اين سامان شناسايي شود.