مقاله سياست هاي توزيعي و کسري رفاه و آزادي در سال هاي ۱۳۶۰-۱۳۶۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۲۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: سياست هاي توزيعي و کسري رفاه و آزادي در سال هاي ۱۳۶۰-۱۳۶۸
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادي
مقاله عدالت
مقاله استقلال
مقاله سياست هاي توزيعي
مقاله رفاه
مقاله توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي فر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله كاربست الگوي كاركردگراي ساختاري در وقوع بحران بر اثر اختلال در کار ويژه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در دولت مهندس موسوي است. سياست کلان دولت در اين دوره مبتني بر عدالت توزيعي و تمرکز سياسي-اقتصادي بود. بر اساس الگوي کارکردگرايي، بحران و اختلال، بيشتر بر اساس سوء كاركرد نظام سياسي، قابل توضيح است. از يك سو، بر اساس آرمان هاي انقلاب اسلامي و نيز قانون اساسي، اهداف بنيادي نظام جمهوري اسلامي، در سه حوزه اصلي آزادي، عدالت و استقلال قابل احصاست كه بحران و بي ثباتي در دوره هاي مختلف جمهوري اسلامي ارتباط مستقيمي با اين اهداف دارد. از سوي ديگر، وظايف و كاركردهاي اساسي نظام، طبق الگوي كاركردگراي ساختاري همراه رسيدن به اهداف مطرحند كه در بروز بحران و بي ثباتي نقش دارند.