مقاله سياست هسته اي آرژانتين و دلايل تغيير آن در دهه ۱۹۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: سياست هسته اي آرژانتين و دلايل تغيير آن در دهه ۱۹۹۰
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرژانتين
مقاله برزيل
مقاله همکاري منطقه اي
مقاله بحران اقتصادي
مقاله خودکفايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان پور رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرژانتين در دهه ۱۹۵۰، فعاليت هاي هسته اي خود را آغاز کرد و با پيشرفتي ستودني، در دهه ۱۹۷۰ توانست فناوري هسته اي را در حوزه هاي مختلف به دست آورد. سرعت و دامنه پيشرفت هسته اي اين کشور باعث نگراني آمريکا و کشورهاي صادرکننده فناوري هسته اي به آرژانتين و در صدر آنها آلمان گرديد. پس از آن، فروپاشي شوروي و پايان نظام دوقطبي، بهبود روابط آرژانتين با رقيب ديرين منطقه اي خود برزيل، تشديد بحران اقتصادي فراگير در آرژانتين در اوايل دهه ۱۹۹۰ و تغيير نظام سياسي، مجموعه عواملي بودند که باعث شدند اين کشور از دهه ۱۹۹۰ سياست هاي هسته اي گذشته خود را کنار گذاشته و به روند عدم اشاعه مورد نظر آمريکا و اروپا در نظام بين الملل بپيوندد.