مقاله سياست پولي و حباب مسکن در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: سياست پولي و حباب مسکن در تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حباب مسکن
مقاله سياست پولي
مقاله مدل کينز جديد
مقاله رفتار پيش نگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار مسکن در سال ۱۳۸۴ از رکود خارج شد و رشد غير طبيعي به خود گرفت. ولي به دنبال رشد قيمت مسکن که تا سال ۱۳۸۶ ادامه داشت، در بهار سال ۱۳۸۷ بازار مسکن ايران با رکود معاملات و ثبات قيمت ها مواجه شد. سپس در فصل تابستان قيمت ها به صورت مطلق روند کاهشي به خود گرفتند. اين درحاليست که در سطح جهاني نيز شاهد افزايش قيمت مسکن بوديم. در مقاله پيش رو اين موضوع که آيا اين افزايش قيمت ها ريشه در عوامل بنيادي اقتصاد دارد و يا ناشي از حباب است، مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين تحقيق مکانيزم انتقال سياست پولي، مدل خطي شده اي از انتظارات عقلايي فرض مي شود. با استفاده از روش GMM و مدل کلان کينز جديد پيش نگر براي يک اقتصاد بسته، به بررسي اثر نرخ بهره حقيقي بر بازده حقيقي مسکن در بازه زماني ۱/۱۳۸۰ تا ۶/۱۳۸۷، پرداخته شده است. نتايج بيانگر آن هستند که طي اين دوره، نرخ بهره حقيقي اثر منفي و مقدار تاخيري بازده حقيقي مسکن و GDP اثر مثبت بر بازده حقيقي مسکن دارد.